Tangenten – tidsskrift for matematikk­undervisning

Nyeste nummer!

I denne utgaven feirer vi Holmboeprisvinneren 2021, Ludvig Vea, som underviser matematikk på yrkesfag i videregående skole. Vi har utfordret ham til å fortelle om hva han brenner for, og det er blant annet at eksamen på yrkesfag bør være praktisk og yrkesrettet. Vi har gitt den samme utfordringen til de som fikk hederlig omtale; Ezzat m.fl. skriver om flerspråklighet og Eskeland om algebraisk tenkning på småtrinnet. Vi har i tillegg artikler om mange temaer, knyttet til ulike trinn i skolen, som vi håper er til inspirasjon i førjulstria.


Hva er Tangenten?


Tangenten er et blad som inneholder artikler for matematikkinteresserte lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. Alle disse lesergruppene er også forfattere av bladets artikler.

Skrive i Tangenten?


Har du noe du har lyst å skrive om matematikkundervisning? Vi ønsker innlegg velkommen! Her finner du all informasjon om hvordan du sender inn et manus.

Abonnere på Tangenten?


Gå ikke glipp av en eneste matematikkdidaktisk oppdatering! Bestill ditt abonnement nå. Vi har vanlige abonnement, abonnement for studenter og klasseabonnement.

Ukomplett samling?


Mangler du et nummer eller to? Fortvil ikke. Her finner du oversikt over gamle nummer og hvordan bestille eller laste de ned!