Tangenten – tidsskrift for matematikk­undervisning

Nyeste nummer!

Tangenten 1/2024 har et variert innhold. Det er artikler om flerkulturelle rom som ressurs, om norske læreplaner gjennom tidene, om det å lage videosnutter til inspirasjon, om sannsynlighet i en spillkontekst og om utforskende oppgaver med tredjegradskurver. Det er også en Nivå 1-artikkel om definisjoner på firkanter i norske lærebøker. Forsideillustrasjonen er inspirert av funksjonstenkning, som beskrives i artikkelen om håndtrykkproblemet.


Hva er Tangenten?


Tangenten er et blad som inneholder artikler for matematikkinteresserte lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. Alle disse lesergruppene er også forfattere av bladets artikler.

Skrive i Tangenten?


Har du noe du har lyst å skrive om matematikkundervisning? Vi ønsker innlegg velkommen! Her finner du all informasjon om hvordan du sender inn et manus.

Abonnere på Tangenten?


Gå ikke glipp av en eneste matematikkdidaktisk oppdatering! Bestill ditt abonnement nå. Vi har vanlige abonnement, abonnement for studenter og klasseabonnement.

Ukomplett samling?


Mangler du et nummer eller to? Fortvil ikke. Her finner du oversikt over gamle nummer og hvordan bestille eller laste de ned!