Tangenten – tidsskrift for matematikk­undervisning

Nyeste nummer!

I dette nummeret av Tangenten beskrives aha-opplevelser om hva ordet «to» egentlig betyr og hvordan rykter sprer seg i skolegården. Tilsynelatende enkle myntoppgaver viser seg å kunne utforskes og videreutvikles til stadig nye utfordringer. Lærere intervjues om et prosjekt om å bruke «ekte og nære tall» i utforsking og i en annen artikkel framgår det hvordan en GPS-basert app kan gi oss mulighet for å lage utendørs læringsløyper. Dessuten fortsetter diskusjonen om hvordan en framtidig matematikkeksamen bør utformes. God fornøyelse!


Hva er Tangenten?


Tangenten er et blad som inneholder artikler for matematikkinteresserte lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. Alle disse lesergruppene er også forfattere av bladets artikler.

Skrive i Tangenten?


Har du noe du har lyst å skrive om matematikkundervisning? Vi ønsker innlegg velkommen! Her finner du all informasjon om hvordan du sender inn et manus.

Abonnere på Tangenten?


Gå ikke glipp av en eneste matematikkdidaktisk oppdatering! Bestill ditt abonnement nå. Vi har vanlige abonnement, abonnement for studenter og klasseabonnement.

Ukomplett samling?


Mangler du et nummer eller to? Fortvil ikke. Her finner du oversikt over gamle nummer og hvordan bestille eller laste de ned!