Tangenten – tidsskrift for matematikk­undervisning

Nyeste nummer!

Denne utgaven av Tangenten berører en rekke spørsmål: Hvordan ivaretar Udirs eksempeloppgaver læreplanens kjerneelementer? Hvordan kan matematikkundervisning utvikle elevenes språkkompetanse? Og hvordan kan kroppslig læring berike undervisningen? Kan Dragonbox Skole eller OneNote gi gode digitale bidrag? Hvordan kan man arbeid med kjerneelementet resonnering og argumentasjon på barnetrinnet? Kan figurtall bygge bro mellom hovedområder i matematikken? Og hva skjer egentlig når over 600 ungdommer fra 104 land samles i Oslo for matematikkolympiade? Jeg håper at bladet gir inspirasjon nå når høsten kommer!


Hva er Tangenten?


Tangenten er et blad som inneholder artikler for matematikkinteresserte lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. Alle disse lesergruppene er også forfattere av bladets artikler.

Skrive i Tangenten?


Har du noe du har lyst å skrive om matematikkundervisning? Vi ønsker innlegg velkommen! Her finner du all informasjon om hvordan du sender inn et manus.

Abonnere på Tangenten?


Gå ikke glipp av en eneste matematikkdidaktisk oppdatering! Bestill ditt abonnement nå. Vi har vanlige abonnement, abonnement for studenter og klasseabonnement.

Ukomplett samling?


Mangler du et nummer eller to? Fortvil ikke. Her finner du oversikt over gamle nummer og hvordan bestille eller laste de ned!