Fagfellevurderte artikler

Tangenten er registrert som et nivå 1-tidsskrift. Det betyr at visse artikler er underlagt fagfellevurdering og gir publikasjonspoeng. Publikasjonspoeng og nivåfastsettelse er knyttet til høgskole og universitet og har økonomisk betydning innenfor disse institusjonene. For forfattere betyr det at artikkelen som blir akseptert, anses for å ha forskningsmessige kvaliteter. nivå 1-artikler i Tangenten regnes også som open access-artikler, siden vi alltid publiserer nivå 1-artikler på nett. Ønsker du å sende inn en slik artikkel til Tangenten? Se retningslinjer for nivå 1-artikler.

Her er en liste over de fagfellevurderte artiklene som Tangenten har publisert:

 • Kluge, A. & Dolonen, J. A. (2014). Algebra som spill. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 25(3), 23–30.
 • Björklund, C. (2014). Klassificering och mönster. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 25(4), 35–43.
 • Singh, O., Engelsen, K. S., Espeland, M. (2016). Improvisasjon i lærerutdanning. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 27(4), 40–48.
 • Vethe, T. I., Hagen, A. A., Sørngård, M. A., Bringeland, T. A., Sumstad, M. S. & Hauge, K. H. (2017). Kritisk refleksjon om global temperaturutvikling. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 28(2), 38–48.
 • Hovtun, G. (2019). Oppvarmingsoppgaver. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 30(1), 38–48.
 • Rø, K., Valenta, A., Langfeldt, M. B. & Ødegaard, R. P. (2019). Felles faglig planlegging. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 30(4), 40–52.
 • Fojcik, M. K. (2020). Utforskande og elevsentrert geometriundervisning. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 31(2), 34–44.
 • Opsal, H. (2020). Tekstoppgåve som fleirvalsoppgåve. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 31(3), 44–53.
 • Amdal, A. & Morud, E. (2021). Skriveoppgaver i matematikk. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 32(2), 38–48.
 • Berg, T. K. (2021). Analog programmering. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 32(3), 42–52.
 • Hovtun, G. & Dreyer, T. (2024). Definisjoner på firkanter i lærebøker. Tangenten – tidsskrift for matematikkundervisning, 35(1), 34–47.