2008

Nr 1 – 2008


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Smestad Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier (spillkort word/pdf)
Rinvold Tyngdepunkt og Geogebra
Kirfel Hvor er midten?
Bueie Analytisk geometri med dynamiske geometriverktøy
Bergsten Vad är en parabel?
Isdahl Motivasjon og matematikk: Skolestua og verden
Bradal Analyse av en tekstoppgave
Opsal Elevbok i ungdomsskulen, blir den brukt?
Breiteig Problemløsning som inngangsport til matematikk
Christensen Tre bein å stå på
Myrseth Hold tritt, tell skritt!
Hagala Rapport fra spill med getSmart matematiske kortstokker
Lein Steg-metodikken i matematikkfaget

Matematikksenteret

Ravlo Nasjonale prøver i grunnleggende ferdigheter i regning
Klingenberg Tilrettelegging av nasjonale prøver for elever som bruker punktskrift i opplæringen

LAMIS

Jæger, Fjermedal Lokallag Follo
Lunde Telefonen du må si ja til …
Ullensvang Matematikk i Nore Øyane barnehage
Torkildsen Sommerleir i matematikk
Torkildsen Oppgaver på nettsiden
Torkildsen Kunnskap og kompetanse I

Nr 2 – 2008


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Lunde Å tilpasse den tilpassede opplæringen
Kristensen Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet
Magne Elevers behållning av målkrav för grundskolan
Skiple Tilpassa opplæring i fagleg homogene grupper
Botten, Daland, Dalvang Tilpasset matematikkopplæring i en inkluderende skole
Kristiansen, Drageset Tilpassa opplæring og «kompetencer» i matematikkundervisninga
Haug Tilpassa opplæring i fellesskapen
Alseth, Throndsen Regneprøven: Obligatorisk kartlegging av tallforståelse og regneferdighet på 2. trinn
Johnsbråten KIM – nå også som et digitalt kartleggingsverktøy
Mosvold Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk
Holme Matematikk-loftet

Matematikksenteret

Nilsen Ikke bare du og jeg, men … ALLE TELLER
Klingenberg Geometri når eleven er blind
Svorkmo Kengurusidene

LAMIS

Abelske spirer – endelig snart sommerkurs!
Lunde Matematikkbiennalen 2008
Torkildsen Kunnskap og kompetanse II
Røsseland Matematikk på andre siden av jorden

Nr 3 – 2008


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Gjone Alan Mathison Turing
Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene
Thune Er du lat?
Karoliussen, Natås Magne Nyborgs systematiske begrepsundervisning
Aksnes Hvordan skape matematikkglede for elever på mellomtrinnet?
Lindstrøm Holmboeprisen til Elisabeth Aksnes
Galtung Matematikk til oppdagelse, glede og fred
Jahr Begrepsdannelse i forbindelse med mangekanter
Hag, Lindstrøm Algebra og geometri – samspillet som ble borte (del 1)
Holme Matematikk-loftet: Pappos
Torsheim Et praksisnært undervisningstiltak
Isdahl L’art pour l’art – matematikk for matematikkens egen skyld
Jahr Kommentar til Karins algebra
Bokomtaler

Matematikksenteret

Novemberkonferansen 2008
Stedøy-Johansen Gode matematikklærere – nøkkelen til suksess
Svorkmo Kengurusidene
Wallem, Røsseland Kompetanse hevings prosjektet: Rekn med Os(s)!

LAMIS

Christensen Meterstokken som ville på sommerkurs
Torkildsen Referat fra årsmøtet 2008
Handlingsplan for 2008/2009 59
Nohr Standardalgoritmene – like viktige som før

Nr 4 – 2008


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Skråmestø Arbeid med geometriske figurer på 1. trinn
Holck Se – kulen ruller i labyrinten
Skorpen ”Det er artig å tenke med hodet!”
Billington, Grevholm, Hansen, Skagestad Lærere og forskere reflekterer sammen over elevers læring i matematikk
Riis Smartboardet i matematik – en verden til forskel
Josiasen Interaktive whiteboards (IWB)
Jonassen Mattedagbok
Alseth, Røsseland Hvilken rolle har skriftlige regnemetoder på barnetrinnet?
Holme Matematikk-loftet
Hag, Lindstrøm Algebra og geometri — samspillet som ble borte (del 2)
Haga Selvfølgelige tall og regnestykker
Lie En oppgaveenhet i PISA

Matematikksenteret

Bones Fra bleie til master
Nordby Satsing på matematikk i Skien kommune

LAMIS

Torkildsen Takk for meg
Torkildsen Fra knotter til kunnskap
Nohr Standardalgoritmene – like viktige som før? Del 2

Barnehageheftet

I 2008 laget Tangenten et inspirasjonshefte om matematikk for barnehagelærere: “Matematikk for små – inspirasjon for store“.