Kategorier
Leder

Den gode oppgaven

Den gode oppgaven står sentralt i matematikkundervisning. Lærere er på jakt etter oppgaver som kan engasjere elevene, som gir passende utfordring til alle, som åpner for resonnement og argumentasjon, gir rom for ulike
representasjonsformer og som hele tida har mer å tilby. Oppgaver som er rike, åpne, har lav inngangsterskel og stor takhøyde, som er problemløsningsoppgaver og grubliser. Kjære barn har mange navn.

Spennende ting skjer når slike gode oppgaver møter lærere og elever. Noen ganger faller gode oppgaver på stengrunn – det skal så lite til, noen ganger ødelegger vi en oppgave ved at vi gir for mye hjelp, eller ved at vi begrenser istedenfor å åpne opp. Andre ganger tas samme oppgave til
nye høyder.

Kategorier
Leder

Eksamensnerver

Utdanningsdirektoratet (Udir) skal snart opp til eksamen. I skrivende stund kan det se ut til at eksamenene våren 2022 blir avlyst, men året etter planlegger Udir eksamener med flere store endringer. Det vil vise seg om de har forstått læreplanen, og ikke minst kjerneelementene, godt nok.