1994

Nr 1 – 1994


Leder
Brekke KIM – kvalitet i matematikkundervisning
Breiteig Hvordan forstår elevene desimaltall?
Torkildsen Prosess og produkt
Holmin Fram for tal og teljing
Høyland Kaprekars konstant
Torkildsen, Kirfel Flere tallkuriositeter
Thorkildsen System
Kirfel Eksperimenter med periferivinkler
Henjum Matematikk og desentralisert utdanning
Matematikkdidaktikk hovedfag – nytt studium i Kristiansand

Nr 2 – 1994


Leder
Selvik, Johnsen Høines Matematikkundervisning og internasjonalisering – hva er det som egentlig er i ferd med å skje?
Kjøsnes Når studentene tar talbegrep og tallsystem for gitt
Lotsberg Geometri i grunnskulen
Breiteig Utforskning, tal og talmønster
Kirfel Tallkuriositeter

Nr 3 – 1994


Leder
Mellin-Olsen Reform 94 – læreplan uten pedagogikk – og uten matematikk
Johnsen Høines Forum for matematikk – møtested for lærere
Lindén Nytt skoleår – også for seksåringene
Myklebust Arealet til sirkelen og integralrekning i ungdomsskulen
Gjone Matematikere på frimerker: Pi
Torkildsen Sats på eleven
Henjum Matematikk og takvinklar
Kirfel Fraktaler, nymotens ting i matematikken
Mellin-Olsen Ny runde: teori og praksis i lærerutdanningen

Nr 4 – 1994


Leder
Gjone Matematikkundervisningen mellom nytte og praksis
Lysø Den problematiske tobarnsfamilien
Torkildsen Skolegeometri og arkitektur
Kirfel: Prosjektoppgave: den evige kalender – del I
Pedagogiske glimt om tid og tidsmåling
Gjone Matematikere på frimerker: komplekse tall
Torkildsen, Kirfel Tallkuriositeter III
Kvamme Oppgåver frå sovjetiske matematikk-konkurranser