1996

Nr 1 – 1996


Leder
Pedersen Problemløsning i 3.klasse
Hauge, Helgheim, Kuven, Tallatori Elevene tar kontroll over egen læresituasjon – Et prosjektarbeid om figurtall
Reikerås, Haga Evalueringslogg i matematikkundervisningen – KLEM
Torkildsen No use of it! Eller?
Gjone Matematikere på frimerker: Pave Sylvester den annen
Herbjørnsen Anmeldelse av Matematikk for lærere I/II
Kirfel Broderier med matematikk
Tvete Om pi
Tverberg Om Cadillacer, fødselsdatoer, geiter og statsministre

Nr 2 – 1996


Leder
Larsen Seksåringene og matematikkundervisning
Rangnes Matematikk – eit internasjonalt språk?
Mellin-Olsen Oppgavediskursen i matematikk. Rekonstruksjon av en diskurs.
Pedersen ELMID Elevtilpassa læringsmiljø, integrert dag
Henjum Matematikk og dei Yngste borna
Seminar i Bergen 11.-13. mars 1996: Den kvalitative utfordringen
Brekke Eksempel på korleis norske elevar tenkjer om desimaltal
Gjone Matematikere på frimerker: Tycho Brahe
Topphol Kor mange tog eller kor mange summar?
Kirfel Tryllekunst med tall

Nr 3 – 1996


Leder
Magne Att plågas av matematikangslan
Jørgensen Alle børn lærer. Men ikke lige hurtigt.
Melbye Lærerers måter å vurdere algoritmiske oppstillinger og elevresonnement/elevtypefeil
Lunde «Hva gjør vi med Jan når han ikke får til matematikken?»
Velle Bokmelding: Data i matematikken
Fauskanger «Matteboka» i seksåringens skoletilbud

Nr 4 – 1996


Leder
Hauge Matematikk og gardiner
Fauskanger «Matteboka» i seksåringens skoletilbud
Botten Oppgavesider
Henjum Tema i lærarutdanninga
Kirfel Matematikken i anetrær og slektsgranskning
Bødtker Matematik i tværfagligt samarbejde om livsnære emner
Breiteig Økt innsikt i matematikkundervisning
Fauskanger Er det tid for femåringen?
Topphol Terning-turn (Løysing av klasseoppgåve frå nr. 2 1995)