1997

Nr 1 – 1997


Johnsen Høines En titt inn i et klasserom
Birkeland Om fornying i matematikkopplæringa
Reikerås Matematikk i «den nye 1.-klassen», hvordan kan det være?
Bødtkjer Familiens transportutgifter
Munter Kritisk matematikundervisning
Johnsen Høines, Kirfel Kritisk matematikkundervisning, en måte å tenke om praksis.
Rangnes Vekst og grafer
Rørvik, Holm Elever på oppdagerferd i subtraksjon
Kirfel Putteboksens hemmeligheter
Aasen Jeg er redd dagens begynnerbøker kan skape skoletapere – hvordan vil L97-bøkene bli?
Junge, Nordberg Den nye Abel-biografien – ei stor lesaroppleving

Nr 2 – 1997


Leder
Hauge Trafikktelling i 1.-3. klasse
Topphol Monte Carlo-simulering
Helgevold, Skaara Prosjekt Leselyst
Torkildsen Ta sjansen
Gjone Matematikk på frimerker: De store talls lov
Selvik TIMSS – en titt bakom tallene
Kvamme Glimt frå matematikk i typografien
Leserbrev: Om David, Abigail og en revesaks
Hansen, Liland Pogmania

Nr 3 – 1997


Leder
Johnsen Høines Hvem gir VG stryk?
Helås Tverrfagleg prosjekt i matematikk og musikk
Aanestad Skal vi spille kort?
Ødegaard Den matematiske verktøykassen
Mydland Ansvar for egen læring
Strand Matematikk i barnehagen
Fauskanger, Knudtzon Et møte med samisk kultur og matematikkdidaktikk
Kvamme A4-arket – kvifor ser det slik ut?
Gjone Matematikk på frimerker: Koordinatgeometri (Rene Descartes)
Kirfel Vinkler i mangekanter
Kirfel Mange svar på samme «stykke»
Kvamme Villards metode – løysing
Om stiftelsen av Norsk matematikklærerforening

Nr 4 – 1997


Leder
Hartz Standardalgoritmene er døde – algoritmene leve!
Kjøsnes Divisjonsalgoritmen – gudeskapt eller skapt av mennesker?
Torkildsen Multiplikasjon og divisjon i det gamle Egypt
Breiteig Den gamle algoritmen for kvadratrot
Pedersen Store minus
Johnsen Høines Kan jeg bruke klokken her?
Kirfel Fingerregning
Kirfel Regula falsi – et gammelt triks for å løse ligninger.
Torkildsen Trachtenberg og multiplikasjon med 6
Kirfel Bruk av kalkulator til regning i andre tallsystemer.
Gjone Matematikk på frimerker: Lengdegrad.
Nordfjordeid, august 1997: Klasselæreren som matematikklærer
Kirfel Når Petter Smart ganger med elleve.

Meldinger fra Landslaget for matematikk i skolen