2010

Nr 1 – 2010


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Dahl, Nohr Perlesnor og tom tallinje
Rinvold Konkreter i læring av algebra
Kairavuo Konkretisering av matematiska begrepp i skolan
Askevold Ostomachion
Vinnes Laserservice
Kaufmann Bruk av konkreter
Klaveness Konkretiseringsmateriell og abstraksjons­materiell
Martinussen, Smestad Multiplikasjon og divisjon av brøk
Bondø Brøk – er det noe problem, da?
Dalby, Tomtum «Å, nå skjønte jeg det!»
Dyrdahl Kvalsund teller
Haara Praktiske aktiviteter i matematikkundervisning – ikke noen lek
Kirfel Erdös-Mordells ulikhet
Holme Matematikk-loftet: Numerisk løsning av algebraiske ligninger
Johnsbråten En utforskingsoppgave
Smestad Norske ressurser om matematikkhistorie
Fyhn Vektorer i klatring – en film
Bokomtaler

Matematikksenteret

Naylor, Klingenberg, Torkildsen Sannsynlighet for en flott konferanse: 100 %

LAMIS

Undervisningsopplegg i matematikk 1P – økonomi
Rian Om Ringerike lokallag
von Zernichow Heftet «Ett ess i ermet»

Nr 2 – 2010


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Romedal Nasjonal digital læringsarena
Rønning Hvor mange kanter har en firedimensjonal terning?
Maugesten Veiledning til læreplanene i matematikk
Askevold Sirklar, likesida trekantar og romfigurar
Grimstad Elever inn på universitetet
Hedalen-Heggset, Bolstad Foreldresamarbeid
Eikhaug, Sæle, Skjold Når brikkene faller på plass
Skiple, Kirfel, Clarke, Haugland Matematikksamtalen
Føsker På god vei med antall, rom og form?
Tuset Skolefagsundersøkelsen
Gjone Alle hjelpemidler tillatt
Munch Laborativ matematikk
Holme Matematikkloftet: Egypternes tall og regnemåter

Matematikksenteret

Walstad Matematikk for alle
Furøy, van der Weld Jakten på matematikken

LAMIS

Alseth, Røsseland Kan vi lære av feilene fra Sverige, eller skal vi gjenta dem?
Hagfors Matematikkbiennalen 2010
Stølås, Askevold Bergen og omegn lokallag
Devold Barnehagematematikk på NITO Studentenes utdanningskonferanse
von Zernichow Cashkontroll?

Nr 3 – 2010


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Skudal, Holm Regn med avfall
Høgmo, Aasen, Tunestveit-Torsvik Vannforsyning
Fritzén Matte i miljöundervisningen
Kvam Tala bak kartet – globalis.no
Arentz Strømsparegrisen
Mork-Knudsen Bærekraftig undervisning
Kvam, Grov Værstasjoner
Hansen Modeller, miljø og kritisk demokratisk kompetanse
Berre Dyp, varm og ren energi
Hagfors Små barn – store matematikkgleder
Våge Konstruksjon av kvadratrotstørrelser
Holme Matematikkloftet: Vennskapstall og perfekte tall
Westphael, Errebo-Hansen Ræsonnementskompetencen
Amdal Matematiske anekdoter – en kilde til motivasjon
Munch Lommehus og hundrehus
Bokomtaler

Matematikksenteret

Ravlo Nasjonal prøve i regning
Torkildsen NMCC – Norge til topps
Bones Matematikk i barnehagen – erfaringer

LAMIS

Berg Ny organisasjonssekretær
Christensen, Birkeland Sommerkurs i Mullsjø 2010
Jensen Lamis sommerkurs Sandefjord, august 2010

Nr 4 – 2010


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Fuglestad Læringsfellesskap og inquiry
Larsen, Skagestad, Torkildsen Kommunikasjon og inquiry
Aanensen, Damsgaard, Ådnegard Refleksjoner om polynomdivisjon
Fuglestad Bedre matematikkundervisning
Åmlid, Enger, Blakseth Fra tegning til ferdig hus
Grødum, Hallandvik, Kjellingland, Klungland, Møretrø «Æ har to matter hjemme»
Håøy Desembertall
Hadland Å lese – en utfordring?
Fauskanger, Mosvold, Bjuland Hva må læreren kunne?
Celik Hvor har det blitt av alle våre matematikkplakater?
Flottorp Deltakelse og uttrykksmåter i flerspråklige klasserom
Munch Hvordan arbeide for å få en grunnleggende forståelse for multiplikasjonstabellen
Hamre Regneark og Google Earth i statistikk
Bakken Sett ord på det!
Holme Matematikkloftet: Metoden, kulen og sylinderen
Nordvik Leserinnlegg

Matematikksenteret

Settemsdal Skolecamp ved Preikestolen
Svorkmo Kengurusidene
Bones ENT3R – Nasjonal modell for matematikktrening/leksehjelp
Bondø, Ullah ReaLise – Jenter og realfag
Bones Undersøkende matematikkundervising i videregående skole

LAMIS

Devold Fem til åtte
Munch, Jensen, Askevold Stjerner i Istanbul
Hermstad Bedre privatøkonomi
Kirkegaard Matematikkens dag 2011
Bjørkli Fosen lokallag i LAMIS