2011

Nr 1 – 2011


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Rowland Å undervise i elementær matematikk: ikkje så elementært likevel
Pettersen Nierprøven i lærebøker fra 1900-tallet
Ånestad Hvorfor endre klasseromspraksisen?
Kirfel Derivasjon uten omveier
Hana Definisjoner
Nordbotten, Dahle Eit innblikk i produksjon av olje og gass
Holme Matematikkloftet: Arkimedes’ død

Matematikksenteret

Bondø, Ullah ReaLise
Andersen November­konferansen 2010
Stenstad, van der Wel Telling med tannfelling
Walstad Matematikksenteret og Ny GIV
Svorkmo Kengurusidene

LAMIS

Sanne Sentralstyrets sammensetning og arbeid
Klungland Vi lykkes i Rogaland!
Maugesten Lokallaget Østfold i samarbeid med RiR
Sivertsen Bakken Sirkelsafari
Torkildsen Et Ess i Ermet
Nikolaisen LAMIS sommerkurs 2011

Nr 2 – 2011


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Hana Tatami-matte
Berthold Næsehornsstenen
Rønning Symmetrier i islamske mønstre
Rossing Symmetri og ornamentikk
Onstad Tallet 41 — med skjulte overraskelser
Berggren Fibonacci som introduktion till algebra
Hestholm, Kirfel Fibonaccis mønsterrekke
Rossing Elevoppgave om flatedekkende mønster
Naylor Vedvarende mønstre
Skorpen Visualisering av intervall i musikk
Fyhn Noe som følger et mønster
Fielker Stjernemønstre
Manne Matematikk med et smil i 1645
Herheim Kommunikasjosmønster
Jahr Litt om gotiske katedraler

Matematikksenteret

Karlsen, Røsseland Vi blir bedre sammen!
Bones Barnehagekonferanse
Bones Matematikk i barnehagen
Andersen, Svorkmo Kengurusidene

LAMIS

Wallace Regneark i grunnskolen
Jensen Lokallagsseminar 2011
Nordby: Lokallagsseminaret på Gardermoen
Berg Lamis Rogaland
Kirkegaard Matematikkens dag 2011

Nr 3 – 2011


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Håøy Primtall og gangerektangler
Bjørnestad Kan multiplikasjon innføres på en enhetlig måte?
Christensen Talmønstre
Chen Ganging uten gangetabell?
Eriksen Trigonometriske funksjoner
Idås Digitale verktøy
Hana Definisjoner av gjennomsnitt
Wedege Køn, matematik og prestige
Gjone Matematikk på frimerker: Matteo Ricci
Våge Omforming av arealer
Lindstrøm Holmboeprisen 2011 til Sigbjørn Hals
Hals «Ja takk, begge delar!»
Riis To mønster basert på sjukanter og ellevekanter

Matematikksenteret

Bones Se den flyr!
Meistad Overgangsprosjektet Ny GIV

LAMIS

Hågensen LAMIS’ sommerkurs Bodø, 2011
Styrets årsberetning 2010–2011
Årsmøte 2011
Kirkegaard Matematikk i første klasse

Nr 4 – 2011


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Svorkmo Gode oppgaver – mange muligheter
Stadler Utforskende oppgaver med tallpyramider
Hals Trekanttal og rettferdige spel
Kirfel Babels tårn
Amdal, Bjørnestad, Sanne Elevgenererte eksempler
Langeland Detektiver i tallsystemer
Enge, Valenta Argumentasjon og regnestrategier
Wærn Matematik i kubik
Hana Definering av vektet snitt
Bokomtale: Matematikkens dag
Rønning Gyllent snitt og plastisk tall
Aarnes Myten om Arkimedes og kronen

Matematikksenteret

Torkildsen NMCC
Torkildsen Nytter det?

LAMIS

Sanne Lederen har ordet
Lunde Eskeprosjektet
Devold Barnehagematematikk
Risøy LAMIS Nedre Buskerud 5 år