Retningslinjer for fagfeller

For fagfeller:

I vurderingsprosessen ber redaksjonen i Tangenten fagfellene om å ta hensyn til følgende:

  1. Artikkelen skal være egnet for vår målgruppe, for lærere som lesere, den skal være praksisrettet.
  2. Artikkelen skal vurderes på nivå 1, etter vanlige vitenskapelige kriterier.
  3. Tekniske krav: Lengde: maks 36 000 tegn inkludert mellomrom. Dette inkluderer referanser. Referansestil: APA7.

Redaksjonen ber hver fagfelle om å vurdere om en er uhildet i forhold til manuskriptet som foreligger. Vi ber om tilbakemelding i følgende skjema, og understreker samtidig, at artikkelen ikke trenger å ha en tradisjonell vitenskapelig inndeling i underoverskrifter tilsvarende skjemaet. (Metodologi, metode, teori må gjerne være integrert i teksten.)

Vi ønsker at artiklene på nivå 1 skal være inspirerende for å utvikle praksis i skole og barnehage, at de gjerne er utviklet i samspill med praksisfeltet, at de utgår fra forskning i eller om undervisningspraksis. Vi ber deg vurdere om du mener artikkelen har slike kvaliteter (gjerne nederst i tabellen).

Tangenten ønsker å fremme norsk fagspråk, blant annet ved å utvikle og bruke norske ord for internasjonale fagbegreper.

Fagfellevurdering:

Aspekter som skal inkluderes i fagfellevurderingene er:

  • Klarhet og kvaliteter
  • Forskningsspørsmål/fokus
  • Teoretisk rammeverk
  • Metodologi og metode
  • Resultat
  • Relevans og aktualitet for målgruppen

Utdypende tilbakemelding og råd til forfatteren kan sendes i eget vedlegg, eller som kommentarer i artikkelteksten.

Fagfellens konklusjon:
1. anbefaler artikkelen slik den er
2. anbefaler artikkel med nevnte endringer
3. anbefaler ikke at artikkelen aksepteres

Lykke til med arbeidet!
Bjørn Smestad, Redaktør