Om Tangenten

Tangenten blir gitt ut av Caspar Forlag.

Tangenten er et møtested for matematikkinteresserte lærere, lærerstudenter, lærerutdannere og forskere. Alle disse lesergruppene er også forfattere for bladets artikler. Fra 2014 publiseres det også vitenskapelige open access-artikler, på nivå 1.

Tangenten kom ut første gang i 1990 og har siden det hatt fire utgivelser hvert år. Bladet utgis i februar, april, september og november.

Tangenten fungerer også som medlemsblad for LAMIS, Landslaget for matematikk i skolen. LAMIS har egne sider i bladet med aktuelt medlemsstoff.

Bestill abonnement her

For annonser: kontakt bladet på tangenten @ caspar.no

Redaksjonen

Bjørn Smestad, OsloMet – storbyuniversitetet og Høgskulen i Volda (Redaktør)

Trude Fosse, Høgskulen på Vestlandet

Rune Herheim, Høgskulen på Vestlandet

Renate Jensen, Bergen kommune (LAMIS sin representant i redaksjonen)

Terje Lerø, Høgskulen på Vestlandet

Toril Eskeland Rangnes, Høgskolen i Østfold

Janneke Tangen, Bergen kommune

Gry Anette Tuset, Høgskulen på Vestlandet

Redaksjonsråd

Marit Johnsen-Høines, Høgskulen på Vestlandet
Aasmund Kvamme, Høgskulen på Vestlandet
Ole Einar Torkildsen, Høgskulen i Volda

Samarbeidspartnere

Landslaget for matematikk i skolen,
LAMIS

LAMIS ønsker å være en samlende organisasjon for alle som underviser og interesserer seg for matematikk på alle nivåer fra barnehage til høgskole. LAMIS vil arbeide for å styrke fagets plass i barnehagen og skolen, skape bevisstgjøring omkring faglige og didaktiske problemstillinger. Videre søker LAMIS å være en samarbeidspartner og høringsinstans for besluttende og bevilgende myndigheter i saker som er relevante for matematikkens plass i skolen.

LAMIS har egne sider i Tangenten.

Mer informasjon om LAMIS.

Matematikksenteret,
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

Senteret skal ha som hovedoppgave å lede og å koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge.

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for matematikkdidaktisk kompetanse. Utviklingsarbeidet som foregår ved senteret, skal være skolebasert. Anbefalinger og tiltak fra senteret skal baseres på kunnskap etablert gjennom utprøving i praksisfeltet.

Senteret skal legge vekt på å utvikle arbeidsmetoder og eksempler på undervisningsmateriell som bidrar til å gjøre matematikkopplæringen variert, spennende og levende for elever og studenter på et høyt faglig nivå. Arbeid med grunnleggende begrepsforståelse, ferdigheter og evne til å møte ukjente problemstillinger med et utvalg av matematisk «verktøy» skal forenes med å velge innfallsvinkler og temaer som virker motiverende på de som skal lære. Kunnskap om læremidler i matematikk og matematikkdidaktikk og utvikling av gode undervisningsopplegg skal utvikles, utprøves og spres.

Senter for matematikk i opplæringen har egne sider i Tangenten.

Mer informasjon om matematikksenteret.