1995

Nr 1 – 1995


Leder
Mellin-Olsen Gammelredaktøren oppsummerer
Ødegaard Nye veier i avgangsprøven i matematikk på grunnskolenivå
Kirfel Prosjektoppgave: den evige kalender – del II
Fosse 6-åringen i «klasserommets amfi»
Jernquist Prosjekt om undervisning og elevvurdering i matematikk
Gjone Matematikere på frimerker: Kvaternioner
Torkildsen Klasseoppgave: Hvor mange tog, eller hvor mange summer?
Johnsen Høines Tala talar – Tallene taler – fikk Bragepris!

Nr 2 – 1995


Leder
Johnsen Høines Til minne om Stieg Mellin-Olsen
Efskin Det første møtet med matematikken
Frostad Konkretiseringsmateriell – veien til matematikkinnsikt?
Alseth Bruk av åpne oppgaver i matematikkundervisningen
Gjelstein, Fjeldstad Alternativ metode og vurdering
Botten: Lærerstudenter og elevers holdninger til matematikk – en enkel assosiasjonstest
Kirfel Prosjektoppgave: den evige kalender – del III
Torkildsen Klasseoppgave: oppdeling av terning
Torkildsen Bokanmeldelse: Hul i kulturen

Nr 3 – 1995


Leder
Selvik Hvem skal skolen være for?
Breiteig Anerkjennelse til et matematikkverk
Werner Selv at rejse spørgsmål – et eksempel
Rangnes Geometri i første klasse
Arnesen Enkel Landmåling som innfallsport til geometrien
Kirfel Oppgavesider: Spikerbrettet oppdaget på nytt
Johnsen Å oppdage geometri
Gjone Matematikk på frimerker: Meterkonvensjonen
Herbjørnsen Gangesertifikatet – en fortelling til ettertanke
Kirfel Lett blanding, en matematikkoppgave over kaffekoppen

Nr 4 – 1995


Leder
Lindén, Johnsen Høines PDME III
Mapapá Barns leker og spill i matematikkundervisningen
Tvete Tanker om undervisning og kommunikasjon
Torkildsen Det svinger i Bodø! En matematisk modell
Kirfel, Hestholm Flisespikkeri
Torkildsen Hvor mange tog &150; Løsning av klasseoppgave fra nr. 1 1995
Breiteig Matematikkdidaktikk hovedfag ved Høgskolen i Agder
Knudtzon Hva lærte Anne nå?