2004

Nr 1 – 2004


Leder
Kalvø Den deriverte på skråplanet
Østerlie Om symbolregnende lommeregnere i den videregående skole
Andreassen Hva har vi vunnet, hva har vi tapt?
Østerlie Rapport fra IKT-forsøk med matematikk i videregående skole
Erfjord, Hundeland Om verkstedspedagogikk på småskoletrinnet
Grevholm Matematik och förskolebarn
Klungland Tetraedere og kuber i gangetabellen
Baardvik, Pålsøygard Matematikkprosjekt og matematikkdag
Børve, Sæbø Backgammon i matematikkundervisningen
Troøyen, Rønning Matematikk uten lærebøker på småskoletrinnet

Matematikksenteret

Settemsdal, Sivertsen Gøy med matte på matteklubb!
Holden Popularisering av matematikk

LAMIS

ICME-10 sommeren 2004
Matematikkdagen 2004
Oppstart av lokallag for Lamis i Bodø
LAMIS Hedmark/Oppland
Lamis Sør-Rogaland våren 2004
Rosingprisen til matematikk.org

Nr 2 – 2004


Leder
Røsseland Et møte med den ’matematiske’ kunstneren Paul Brand
Flakstad Piet Mondrian – en av de store
Grøntvedt Det gylne snitt Original-teksten
Rønning Geometriske mønster i islamsk kunst
Hestholm, Kirfel: Fliselegging i klasserommet
Kirfel Romerske rundbuer med treklosser
Fagerli Faget teknologi og design
Røsseland Teknologi og design på Bispehaugen skole
Flakstad Kroppen – mål og proporsjoner
Jørgensen Matematikk på ville veier? Oppgaver til artikkelen
Alseth, Lindegaard Perspektivtegning på småskoletrinnet
Abrahamsen, Bulien Matematikk og Kunst og Håndverk, to sider av samme sak
Kirkegaard Kunst og matematikk Mal for tetraeder
Flakstad Emballasjeprosjekt på Rosenvilde
Bokomtale

LAMIS

Lederen har ordet
Turmo Hva menes med matematikkompetanse i PISA-studien?
Furnes Matematikkdager på Breimyra
Finnby Matematikkdager i Lillehammer
Pettersen Matematikkdager på Stathelle
Røsseland LAMIS og Abelprisen

Nr 3 – 2004


Leiar
Ødegård Nasjonal prøve i matematikk – et skritt i feil retning?
Solheim Bli en BEYBLADE-bygger!
Buan, Enge Kryptografi i skolen
Manne Bernt Michael Holmboes minnepris
Hegna, Andreassen Geometri – i en geometrisk verden
Streitlien Samtaleformer i matematikkundervisningen
Heggem Store jenter som lærere for mindre jenter som i sin tur …
Totland Evighetskalender i hodet
Topphol Fredag 13. no igjen!
Bueie, Idland Det binære tallsystem – en elevtilnærming
Gjone Nyere matematikkinspirert kunst på frimerker
Kirkegaard Solbrente terninger på vidvanke

LAMIS

Lederen har ordet
Vinnere av ‘matematikk-dag’-skolene: Tjodalyng barneskole
Referat fra årsmøtet (på LAMIS’ sider)
Handlingsplan for 2004/2005
Sommerkurset 2004

Nr 4 – 2004


Leder
Bruvold Lag et solur som virker
Gulaker, Tvete Hvor krum er Jorden?
Andersson Gosedjurslod
Topphol For fort eller?
Kirfel Taljer
Skorpen Å uttrykke musikk ved hjelp av tal
Stabell Fureflagellater og geometri
Hoff Matematikk og naturfag
Løken Dagens nysgjerrigper – fremtidens forsker!
Kirkegaard Halejulespill til og for alle elever
Hansson Om rotasjon, nasjonale prøver og det å ha en kineser i klassen
Johnsen Høines, Rangnes Kompetanse i matematikk, kan det måles?
Nortvedt Nasjonale prøver i matematikk
Ødegaard Kristin Clemet – bare en slem politiker?
Buan, Enge Kryptografi, del 2

Matematikksenteret

Stedøy Nasjonale prøver – igjen
Andersen Hundehus i matematikk for byggfag grunnkurs
Dahl PC-spill og matematikklæring

LAMIS

Baardvik Tanker rundt et matteprosjekt etter endt skoleår
Flaten Matematikkundervisning i norsk skole
Finnby Hjelp til selvhjelp