1990

Nr 1 – 1990


Leder
ATMs påskekonferanse
Abonnent nr 0001
Torkildsen Oppgaveside: Reverserte tall
Mellin-Olsen Intervju med Celia Hoyles
Johnsen Høines Om å telle på fingrene og litt til!
Intervju med Tage Werner
Melding: «Regnereisen»
Ruge Gjenreis ett-øren!
Matematikkundervisningens politiske dimensjoner

Nr 2 – 1990


Leder
Gjone Gullslottet som hang i lufta
Kvamme Melding av Casio fx-7500 G
Johnsen Høines En lærer og to lærerutdannere om data
Matematikklyden
Mellin-Olsen Intervju med Anna Kristjansdottir
Johnsen Høines Nye perspektiv på vurdering av matematikkundervisning
Anmeldelse: «Jeg regner»
Samdal Emballasje, eit rimelig læremiddel i geometriundervisningen
Høines Intervju med Morten og Oddvar Kloster
Torkildsen Oppgaveside: Tårn av klosser