2006

Nr 1 – 2006


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Lahn-Johannessen Indisk algebra
Bueie Vedisk multiplikasjon – en ny innfallsvinkel
Rinvold Ulikheter og metaforer
Torkildsen Veier til algebra
Rinvold Regneoperasjoner i utvidelser av tallområdet
Hellenes, Karlsen Mysteriet med det skjulte kort
Aarø Kort som hjelpemiddel i ”begynneropplæring”
Persson Magikerns kvadrat
Lorange Hesteveddeløp i 8. klasse
Riddervold, Aarø: Bruk av bueabakus på ungdomstrinnet
Kirfel Et triks for deg som er ”for lat” til å subtrahere
Bokomtaler

Matematikksenteret

Stedøy Pilotprosjektet ”Familiematematikk” ved Ila skole i Trondheim
Settemsdal, Ekholm Matematikkløype gjennom Trondheim sentrum
Settemsdal Kartleggingstester i talloppfatning
Kengurusiden
Bones Kristiansten Festning i Trondheim – et undersøkelseslandskap av dimensjoner

LAMIS

Røsseland Velkommen til vår nye organisasjonssekretær
Tofteberg Ny læreplan og digitale utfordringer
Finnby Dagskurs i lokallagsregi
Hals GEONExT og postkasser i skogen

Nr 2 – 2006


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Torvanger Fem geometriproblem frå arkitekturen
Fauskanger, Vassbø Automatisering av addisjons- og subtraksjonstabellene
Smestad Sirkelen
Kirfel Den indre krets
Haug Forstår vi tilpassa opplæring?
Stølås, Kirfel Talltriks med Fibonacci
Nortvedt En kjempestor krokodille er like stor som en buss!
Gjone Matematikk på frimerker
Wæge Tør jeg å slippe kontrollen?
Kirfel Vinkelmåling
Rangnes Nettsted til hygge og nytte!

Matematikksenteret

Stedøy, Settemsdal Familiematematikk på Ila Skole, Trondheim
Ekholm Bruk av digitalt verktøy – middel og mål
Kengurusiden

LAMIS

Torkildsen Første dag på jobb
Christensen LAMIS og kommunene
Torkildsen Et møte og et spørsmål, LAMIS sør
Amundsen Matematikk – grunnleggende artig
Jørgensen Matematikkens dag ved Rømskog skole
Johansen, Ranestad Hjelpemidler i matematikk og todelt eksamen
Risøy Flying start for Nedre Buskerud lokallag

Nr 3 – 2006


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Anmeldelser av lærebøker i matematikk:
Småskoletrinnet
Mellomtrinnet
Ungdomstrinnet
Svorkmo, Fosse Holmboeprisen 2006
Rinvold: Den uløselige eksamensoppgaven
Gundersen Matematikkdager på Vilberg skole
Haugstad, Kirfel Geni eller gal eller …?
Tofteberg Om å gripe øyeblikket
Lauw De uendelige fargeleggingsoppgavene
Bokomtaler

Matematikksenteret

Stedøy, Settemsdal Nordisk KappAbel 2006
Stedøy, Settemsdal Innføring av nye begreper
Svorkmo Kengurusiden

LAMIS

Referat fra årsmøtet 2006
Torkildsen Matematikk under åpen himmel
Handlingsplan for 2006/2007
Torkildsen Holmboeprisen 2006: En verdig prisvinner

Nr 4 – 2006


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?
Jonassen Bærende konstruksjoner
Kolstø Læring av matematikk gjennom prosjekter i teknologi og design
Herheim, Rangnes Skole med egne solur og snart også eget kraftverk
Henjum Matematikk i teknologi og design
Manne Holmboeprisen
Christensen Blir matematikken borte i lime- og loddeprosessen?
Tofteberg LEGODACTA
Christensen Teknologi og design
Riddervold, Haugland Gitarbyggerens matematikk
Kirfel Parabelens refleksjonsegenskaper
Kvamme Om arbeidsbeskrivelser
Aven ”Kan jeg få ta en prøve, lærer?”
Nordberg Matematikklæreren – motivator og forbilde eller…?
Bulien, Lekang ToMat – et samarbeidsprosjekt i kunnskapsløftet

Matematikksenteret

Settemsdal, Stedøy-Johansen Spredningsmodeller
Bones Ekstrem forvandling

LAMIS

Klungland Tallpyramider – eller ”10 på topp”
Maugesteen Lokallaget Østfold
Torkildsen Kunnskapsløftet LK06, mål og måloppnåelse