2009

Nr 1 – 2009


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Eriksen «Hjelp, muntlig eksamen i matte!»
Nergaard Muntlig eksamen, en positiv opplevelse
Ingebrigtsen, Eide “Vurdering for læring» ved Skranevatnet skole
Kleve, Tellefsen Stegmodellen i matematikk – Vurdering for læring?
Halvorsen, Trevland Vurdering for å auke læring
Rønsen God vurderingspraksis i barneskolen
Tofteberg Hva er god underveisvurdering i matematikk?
Ravlo Vurdering med nasjonale prøver
Smith Grisen blir ikke feitere jo mer vi veier den
Grythe Veien mot et kunnskapsløft i matematikk
Brunstad, Ringseth Prosjektet «Bedre vurderingpraksis»
Bjørnestad Hjelpemidler til eksamen
Holme Koder
Hag, Lindstrøm Algebra og geometri
Johnsen Høines Vi har ansvar for å si i fra

Matematikksenteret

Torkildsen Helgeland løfter matematikken
Svorkmo Kengurusidene

LAMIS

Sommerkurs
Klungland Fem år med lokallag i Rogaland
Jensen Norsk Matematikkråd
Ny organisasjonssekretær
Torkildsen Sommerleir i matematikk

Nr 2 – 2009


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Mellin-Olsen Oppgavediskursen i matematikk
Hana Bør det innføres diktatur i Norge?
Ødegård Språklige dimensjoner i matematikkoppgaver
Mosaker Pausen – pinleg eller produktiv?
Hals Fingermultiplikasjon
Kjørstad, Hals Sophus Lies pris
Andersen Lottotrekningen i Excel. En ekstra artikkel ligger her.
Tangen Skriftlig eksamen i matematikk for grunnskolen våren 2009
Lingefjärd, Jönsson Matematiska undersökningar med fria programvaror
Kirfel Integrasjon etter Fermat
Hag, Lindstrøm Algebra og geometri — samspillet som ble borte 4
Holme Matematikkloftet: Allan Turing
Haugsbakk Statistikk er alfa og omega for oss

Matematikksenteret

Sanne Norsk GeoGebra institutt
Stedøy-Johansen Veiledning til læreplanene i matematikk
Sørensen Sammenheng mellom lærers kompetanse og elevers læring
Svorkmo Kengurusidene

LAMIS

Dalvang, Davidsen Bruk av MIO – et observasjonsmateriell for barnehager
Tofteberg Abelprisen, en av våre nærmeste samarbeidspartnere
von Zernichow Lokallagseminar på Lillestrøm

Nr 3 – 2009


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Flø Korleis verkar GPS?
Jellestad Hvor i all verden?
Braute GPS i matematikkundervisningen
Nylund Bruk av GPS i matematikkundervisningen
Bjørke Matematikk på perspektivet
Kuzniak Geometriske paradigmer
Våge Apollonius’ sirkler
Kirfel Matematikk i Bård Breiviks kunst
Amdal Vincenzo Vivianis setning
Rydjord Pyramider og mye mer
Holme Matematikkloftet: Polyedere 1
Gjone Platonske legemer
Lindstrøm Odd Heir — Holmboeprisvinner 2009
Heir Utfordringen
Larsen, Kristiansen, Nikolaisen En helg med matematikkofferten
Bokomtaler

Matematikksenteret

Ny leder ved matematikksenteret
Novemberkonferansen
Omland Likheter og ulikheter mellom læreplanene i videregående opplæring i Norden
Torkildsen NMCC – Nordic Math Class Competition

LAMIS

Maugesten Sommerkurset 2009
Handlingsplan for 2009/2010
Utdrag fra styrets årsberetning

Nr 4 – 2009


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Askevold Julekorger
Bergem Arbeidsplaner
Amdal Vivianis setning – del 2
Johannesen Modellering, måling og meningsfull matematikk
Hansen Modellering og kritisk demokratisk kompetanse
Kirfel Bevisets stilling
Fosse Elektroniske tavler
Gjøvik, Sanne Skriving i matematikkfaget
Johnsbråten En utforskingsoppgave
Gjone Matematikk på frimerker
Torvanger Geometrien i kuplar
Botten Dypdykk i gammel bok
Holme Matematikkloftet: Polyedere 2
Celik Flotte plakater til klasserommet

Matematikksenteret

Ravlo Elektroniske nasjonale prøver
Settemsdal Digitalisering av «Alle Teller»
Torkildsen Å kunne regne i fag – utvikling av etterutdanningstilbud
Walstad Matematikk – Utvikling gjennom nettverk (MUN)

LAMIS

Nordby, Knudsen Tv-serien «Blanke ark»
Klungland LAMIS viser seg fram på forskningsdagene
Sommerkurskomiteen 2008: «Las Ramblas Matematicas»