2012

Nr 1 – 2012


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Håøy Utforskende geometri
Enge, Valenta Varierte tenkemåter og regnestrategier
Svorkmo Det må henge sammen!
Hana Stjernepolyeder og glidefigurer
Våge Suksessive tall – en undersøkelse
Amdal Mer om summer av påfølgende tall
Rasmussen, Zhou Matematikkundervisning i Kina
Slaatrem Litt om pytagoreiske triangler
Larssen Dødelig statistikk
Nordgreen På seminar med Jaime Escalante
McCartin En egenskap ved likesidete trekanter
Kirfel Å bevise med ord
Klaveness Rutebøker og matematikk
Bokomtaler: GeoGebra for lærere, Håndbok i matematikkundervisning

Matematikksenteret

Walstad Matematikksenteret – hva skjer?
Settemsdal Den virtuelle matematikkskulen
Svorkmo Kenguruoppgaver
Bones Filmer om utematematikk

LAMIS

Sanne Lederen har ordet
Klaveness Desimaltall og standardalgoritmen for divisjon med papir
Devold Hva veier mest av tørr og våt sand?
LAMIS sommerkurs 2012: Matematikk i aksjon

Nr 2 – 2012


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Eikli Mister jenter flere tenner enn gutter i 1. klasse?
Hana Den vitruviske mann
Volden Kart i barnehagen
Hallås Å bruke kroppen
Henjum Skred
Baune Kropp og krefter … og litt til
Aarnes Pytagoreiske tripler og Fibonacci-tall
Nytt fra redaksjonen: Tangenten på nivå 1
Aarnes Eratosthenes’ sil
Kirfel Trim og hjernetrim
Jahr Plakater og matematiske begreper
Skjerve Vi kan umulig vinne
Nutti Förändringsarbete för en kulturellt baserad

Matematikksenteret

Torkildsen NMCC – Nordic Math Class Competition
Ravlo Nasjonale prøver

LAMIS

Sanne Lederen har ordet
Røsseland Hvorfor blir matematikk så vanskelig for mange elever?
Devold Se hva jeg kan!
LAMIS sommerkurs 2012: Matematikk i aksjon
Ulvin Fra drøm til virkelighet
Risøy, Johansen Matematikk i et hotellrom
Maugesten Lokallagssamling på Gardermoen

Nr 3 – 2012


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Folgerø, Folgerø Stavkirken møter GeoGebra
Naylor, Bones Barns digitale kunstverk
Rossing Når bryllupsdatoen blir magisk
Onsrud Skal vi gjøre noe artig i matematikken i dag, lærer?
Siqveland Vinneren av Holmboeprisen 2012: Gina Onsrud
Simonsen En suksesshistorie om 2P
Bjerke, Pettersen Brøk med brikker
Torkildsen Kartleggingsprøver
Jahr Litt mer om intuitiv derivasjon
Lerø «Sund matematik»
Sårheim ENT3R– eit motivasjonsprogram for ungdom
Bokomtale: En bok med mange oppgaver
Orskaug Avduking av kubikkmeter ved Åretta ungdomsskole

Matematikksenteret

Settemsdal Matematikksenterets nye hjemmesider
Svorkmo Problemløsing med omkrets og areal
Torkildsen NMCC 2012

LAMIS

Sanne Lederen har ordet
Bjørnø Karlsen Sommerkurset 2012 i Bergen
Devold Lekepenger i matematikk­timene
Devold Nettbasert kurs om dyskalkuli

Nr 4 – 2012


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Leder
Braseth 50-øringen
Aspvall, Pettersson Från datamaskinernas värld
Jakobsson-Åhl En lærers refleksjon rundt rundt sine elevers matematiske resonnementer
Røsseland Hva påvirker ungdomsskoleelevers læring?
Hompland Ei diagnostisk tilnærming til misoppfatningar i algebra
Kristiansen Hoderegning med muntlige oppgaver
Lie Om endring av areal og volum
Lindstrøm Hva er dimensjon? Koordinatidéen
Lahn-Johannessen Fredrich Christian Holberg Arentz
Høgheim, Reber Økt interesse for læring
Bokomtale: Lærerens motiver og valg

Matematikksenteret

Torkildsen NMCC – Nordic Math Class Competition
Guldahl, Torkildsen MUN – Matematikkutvikling i nettverk
Sanne Nordisk GeoGebra-konferanse i Tartu, Estland
Svorkmo Kenguruoppgaver i julekalenderen?

LAMIS

Sanne Lederen har ordet
Devold Posisjonssystemet
Hågensen, Bjørnø Karlsen, Nordbakke Idéhefte til matematikkdagen 2013
Saltkjell Lek/aktivitet med former i barnehagen
Jensen Samarbeid skole/bedrift
Nielsen Nytt styremedlem (ungdomstrinn)