1998

Nr 1 – 1998


Leder
Klungland Tallenes personlighet
Rangnes «Kval i våg!»
Selvik Vurdering som bindeledd mellom undervisning og læring
Otterå Bruk av lokale tilknytingspunkt i arbeid med funksjonar og statistikk. Bruk av elevane sitt språk.
Jahr Hva er en vinkel?
Kirfel Regula Falsi (fortsettelse fra nr 4/97)
Vaaje Knutepunktfunksjon i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder
Breiteig Om å fostre forskning i matematikkdidaktikk

LAMIS

Nr 2 – 1998


Leder
Johnsen Høines – noen har funnet på det
Fjæra «Kierlighed uden Strømper» og imaginære tal
Burn Matematikkens historie – blindspor eller skattekiste
Gjone Simon Stevin (1548-1620) og desimalene
Kristinsdottir, Palsdottir Matematik i temaer – temaer i matematik
Breiteig Om å fostre forskning i matematikkdidaktikk – del 2
Erfjord Matematisk modellering og bruk av matematikk i videregående skole
Lærebokvurdering: Aschehoug
Kirfel Sirkelens kvadratur og Hippokrates’ måner

Nr 3 – 1998


Leder
Alseth, Brekke Etterutdanning i matematikk
Jahr «Lovlige» konstruksjoner
Brurberg «Lovlege» konstruksjonar?
Topphol Kor mange desimalar?
Gjone Matematikk på frimerker: Sjakk og matematikk
Unneland Forslag til løsning av dominospillproblemet
Lysø Sannsynlighetsregning i lærerutdanningen
Brurberg Er god fremstilling et aktuelt tema?
Læreverkvurdering: NKS-forlaget

LAMIS

Kalender-oppgaver

Nr 4 – 1998


Leder
Våge Bare en liten brøk
Kjøsnes «Prosjekt 29»
Toldnes Algebra – som prosjekt?
Botten Læring gjennom aktiv kommunikasjon
Hinna Origami – geometri på barnetrinnet
Rønning Tverrfaglige aktiviteter med utgangspunkt i et solur
Topphol Kor mange desimaler?
Læreverkvurdering: Cappelen