2016

Nr 1 – 2016


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Choat Om mønster og mening i barnehagematematikken
Huru, Simensen Brøkvafler og desimalsaft
Valenta Tallforståelse – begrepsmessig forståelse
Boaler Fluency without fear
Bratlie, Osnes Lærersamarbeid
Stedøy-Johansen Den ideelle matematikkøkta – finnes den?
Naylor Menneskelig geometri
Intervju med to lærere
Espedal, Vos Logaritmer – en meningsfull tilnærming
Østerlie CAS og bokser
Johannessen Hoderegning – et pedagogisk insitament?
Lein For mange temaer i matematikkplanen

Matematikksenteret

Torkildsen Mestre ambisiøs matematikkundervisning
Svorkmo Kengurusidene: Halvparten og litt til
Braseth, Vinje Ungdomstrinn i utvikling

LAMIS

Skori Lederen har ordet
Kirkegaard Sommer kommer, sommer kommer, …
Branæs LAMIS matematikkdaghefte 2016
Skaftnes LAMIS for norske skoler i utlandet

Nr 2 – 2016


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Prestegård: Elevar utforskar proporsjonar i møte med målarkunsten
Hustveit Hvor mange brukte ordet rød?
Ivarhus Regning i franskundervisningen 15
Knaupe Regning i tyskundervisningen
Husebø Regnebegreper i arbeidet med barskogen
Flesvig Hva er benevningen i svaret?
Bakke Undersøke mønster i hydrokarboner
Naylor Matematikk og kreativitet: Firere, seksere og friedmanstall
Intervju med to lærere
Oppgave Tårnene som blir like høye
Valenta Tallforståelse – beregning
Ildstad Formativt arbeid på matematikkprøver

Matematikksenteret

Visjon og strategier 2015–2020
Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning
Svorkmo Kengurusidene: Nykomlingen

LAMIS

Bruvold Høyt oppe og langt borte
Isaksen Realfag for fremtiden
LAMIS’ sommerkurs 2016: Matematikk mellom fjord og fjell

Nr 3 – 2016


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Fyhn et al. Med kultur i fokus – eksemplet lávvu
Singh Måling i barnehagen
Bale Matematikksamtale som læringsmetode
Johannessen Perspektivkonstruksjon fra renessansens
Rønning, Waadeland og Waadeland Magiske kvadrat i kunst
Torvanger Ikke glem gangetabellen!
Naylor Matematikk og kreativitet: Matematikkruner
Sæbbe Intervju med to lærere
Lossius, Henningsen, Vedahl og Berglie Barnehagelærerrollen med blikk på matematikk
Valenta Tallforståelse – resonnering
Intervju med Toril Eskeland Rangnes

Matematikksenteret

Novemberkonferansen 2016
Noen smakebiter fra hjemmesiden til Matematikksenteret
Svorkmo Kengurusidene: Sammen kan vi få det til!

LAMIS

Kolberg Evnerike elever – identifisering og tilpasset opplæring
Korsdal En matematikkreise
Eidsten Sommerkurset 2016
Abelprisens barne- og ungdomsutvalg
Nominasjoner til Holmboeprisen 2016

Nr 4 – 2016


Klikk på bildet for å laste ned hele bladet som PDF

Johannessen Gøy med GeoGebra
Fyhn, Teig & Pedersen Musikk og fotball – matematisering i småskolen
Smestad Femårig lærerutdanning
Skorpen Intervju med to lærarar
Valenta Tallforståelse – anvendelse og engasjement
Alseth, Solem & Nordberg Gangetabellens rolle
Naylor Matematikk og kreativitet: Heksafleksagoner
Torkildsen Oppgaveside: Røde og blå kvadrater
Kirfel og Vestvik-Schütz Gangeparabel
Kristensen Klokkematematikk
Singh, Engelsen & Espeland Improvisasjon i lærerutdanning

Matematikksenteret

Braseth DVM-pluss
Svorkmo Kengurusidene: Sammen kan vi få det til!
Presentasjon av nye ansatte
Noen smakebiter fra hjemmesiden til Matematikksenteret

LAMIS

Skori Lederen har ordet
Bruvold Det er jo så mørkt der oppe!
Korsdal En matematikkreise
Sivertsen, Brænd, Stengrundet & Bakken På studietur til Sveits
Volden, Østvik, Bruvold & Lødding Matematikkdagheftet 2017
Carpe matematica – Lamis sommerkurs 2017