2021

Nr 1 – 2021


HerheimVert det lysare tider snart?
Zanna Holmboeprisen 2020
FløProgrammering i LK20 (last ned undervisningsoppleggene som PDF)
Amundsen Funksjonstenking på 1. trinn
Paulsen Funksjonsfabrikk på 2. trinn
Rummelhoff Matematikk gjennom ungdomstrinnselevers øyne
Naylor Ugler og ruter
Torkildsen To kvadrater
Kirfel Picks teorem
Torkildsen, Gjøvik Modellering som kjerneelement
Johannessen Om differensialligninger

Matematikksenteret

Utforsking med kenguruoppgaver
Nytt studium for lærerutdannere i matematikk
Matematikk på yrkesfag: Mer samarbeid på tvers
UH-seminar om matematikk i barnehagen 2021

LAMIS

Jensen Lederen har ordet
LAMIS Sommerkonferanse 2021
Kirkegaard JA – YES – QUI – SI – det snør
Ein digital medlemskveld i LAMIS
Løsning på oppgave fra UngeAbel i 04/2020
Maugesten Oppgave fra UngeAbel

Nr 2 – 2021


Herheim Kva vil det seia å forstå matematikk?
Nordheim Resonnering og argumentasjon
Gulaker Utforsking og rundballer
Lunde Refleksjoner fra elever i videregående skole
Johannessen Eksperimentet som fasit
Nilssen Mønstergeneralisering i regneramme
Naylor Matematiske papir-og-blyant-spill
Torkildsen Tårnene i Hanoi
Jahr Matematikk og nytte
Smestad En formel til besvær
Amdal, Morud Skriveoppgaver i matematikk

Matematikksenteret

Valbekmo Hvordan stille gode spørsmål i arbeid med LIST-oppgaver?
Digitalt foredrag i utforsking av trekanter
Nyhet: Læreplankart på Mattelist.no
Andreas Alberg vant Abelkonkurransen for fjerde år på rad!

LAMIS

Jensen Lederen har ordet
LAMIS Sommerkonferanse 2021
Maugesten UngeAbel – Rygge ungdomsskole er fylkesvinner fra Viken
Kirkegaard Det går mot lysere tider
LAMIS Fosen Digital medlemskveld nummer to
UngeAbel-oppgaver

Nr 3 – 2021


Herheim Problemløysing
Maugesten, Stigberg, Stigberg Programmering på ungdomstrinnet
Amdal, Sanne, Våge Tyrannen – et eventyr
Andreassen Vurdering av utforsking og problemløysing
Naylor Lek med navnet ditt
Torkildsen Tallkryss
Månsson Logikk i ballhavet (Last ned vedlegget)
Fauskanger, Bjuland Analytisk observasjon av elevers tenkemåter
Fadum, Sundtjønn Statistikk med Padlet
Berg Analog programmering

Matematikksenteret

Kompetanseløftet i spesialpedagogikk og inkluderende praksis
Digitale kurs i «Matematikkvansker og tilpasset opplæring»
Brøk som flervalg – et utgangspunkt for utforsking
Utforsk matematikk med dynamisk geometri
Tid for konferanser!

LAMIS

Jensen Lederen har ordet
Årets finale i UngeAbel
Maugesten UngeAbel-oppgaver
Digitale inspirasjonsøkter
Kirkegaard Spill høsten inn

Nr 4 – 2021


Smestad Redaktørskifte
Munthe-Kaas Holmboeprisen 2020–2021
Vea Yrkesretting
Eskeland Magisk begynneropplæring
Ezzat, Sium, Ahmed, Ayoub, Teklemichael, Al-Ani Tospråklig opplæring
Fiskerstrand Varierte vurderingsformer?
Mannsverk Elevane skal verte gode problemløysarar
Naylor Pytagoras på stranda
Caspar Forlag er 40 år
Torkildsen Flisemønster

Matematikksenteret

Svorkmo Ligningssett i kontekst
Justnes Matematikksenterets matematikkmaskin
UH-seminar om Matematikk i barnehagen
Nytt i AlleTeller!
MAM i Nærøysund: Matematikkløft med ambisjoner

LAMIS

Jensen Lederen har ordet
Kort fra lokallagssamling og årsmøte 2021
Matematikk – nå går vi i dypden!
Reisebrev fra Nordisk finale UngeAbel
Maugesten UngeAbel-oppgaver
Lokallaget i Bergen Digital kveld om problemløsing
Kirkegaard Tverrfaglige mønsterelever og lærere